جمعه, 30 شهريور 1397
عنوان : آغاز كانیو گزاری وزیر سازی مسیر پسابهای كوچه ها
کد خبر : ۲۵۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۱۱:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم باتوجه به مساعد شدن آب وهوا ، اجرای عملیات کانیو گزاری (هدایت پساب ها وآبهای سطحی کوچه ها) در دستور کار قرار گرفت .
به نقل از روابط عمومی شهرداری در یک هفته گذشته کوچه های معلم2 به طول 28 متر –کوچه بن بست روبروی ترمینال به طول 48 متر کوچه ولیعصر 26 به طول 40 متر، کوچه پشت پمپ بنزین به طول 40 متر کانیو گزاری شده است .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0