پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


محمد مهدی پهلوان-شهردار

 

 news categories 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی: كار روابط عمومی ها در شرایط كنونی كشور، حساسیت بیشتری دارد 
news code : 3569  |  event date : 9/25/2019 12:48:41
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی: کار روابط عمومی ها در شرایط کنونی کشور، حساسیت بیشتری دارد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع کنونی به لحاظ ...
news code : 3566  |  event date : 8/14/2019 14:3:55
جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جاجرم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم: در حاشیه این جلسه سیدعلی اصغر حسینی رییس شورای اسلامی شهر جاجرم با اشاره به وظایف کمیسیون ...
Page1of3123.Next.go5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0