برگزاری مراسم ضیافت افطاری شهرداری به مناسبت روز شوراها و روز جهانی کار و کارگر

درآستانه روز شورا و روز جهانی کار و  کارگر از شوراها اسلامی شهر جاجرم و کارگران شهرداری جاجرم و خانواده های محترم آنها در مراسم ضیافت افطاری تقدیر بعمل آمد .

درآستانه روز شورا و روز جهانی  کار و  کارگر از عضای شورای اسلامی شهر جاجرم و کارگران شهرداری جاجرم و خانواده های محترم آنها  تقدیر بعمل آمد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی به مناسبت روز جهانی کارگر مراسم ضیافت افطاری برای کارکنان شهرداری جاجرم و خانواده محترم آنان با حضور مسئولان استانی وشهرستانی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری جاجرم دراین مراسم ضمن تقدیر و تبریک از سوی شهردار جاجرم،جناب آقای مهندس رمضانی،  ریاست محترم شورای شهرجناب آقای  مهندس اخوان،مدیرکل محترم امور شهری وشوراهای استان ، جناب آقای مهندس باغچقی به ایرادات سخن پرداختند وبا اشاره به جایگاه کارگر و سرمایه و ظرفیت موجود در شهرداری جاجرم  ومدیریت وتیم جوان  در شورای شهر چشم انداز خوبی را نوید دادند  واز زحمات یک ساله شورای شهر جاجرم تقدیر نمودند.

درپایان این مراسم از اعضای محترم شورا  توسط مدیر کل محترم امور شهری وشوراهای استان به مناسبت روز شورا واز کارگران نمونه شهرداری جاجرم از سوی شورا ی محترم اسلامی و شهردار محترم جاجرم ،  با تقدیم لوحی ، تقدیر بعمل آمد.