نشست هم اندیشی شهردار جاجرم به همراه اعضای شورای اسلامی با جناب آقای دکتر پاکمهر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار جاجرم

به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم  نشست هم اندیشی شهردار جاجرم به همراه اعضای شورای اسلامی با جناب آقای دکتر پاکمهر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار جاجرم در جریان سفر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به شهر جاجرم برگزار گردید. در این جلسه مطالبات مردمی در حوزه های اداره کل راه و شهرسازی جهت توسعه شهر،مسائل مربوط به شرکت آلومینا و کلیه مطالبات مربوطه اعم از مسئولیت های اجتماعی صنعت در قبال شهروندان،لزوم احداث فضاهای خدماتی رفاهی و مشارکت آلومینا در این زمینه مطرح گردید. در انتها شهردار محترم جاجرم درخواست های شهرداری را در حوزه زمین و مسکن مطرح نمودند و مقرر شد تا در جلسات آتی جهت حصول نتیجه نهایی با مدیران استانی موضوعات با حضور جناب آقای دکتر پاکمهر پیگیری شود.