خط کشی کنارگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد.

خط کشی کنارگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد.

به همت واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری جاجرم خط کشی کنارگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد. لازم به ذکر است انجام خط کشی با دستگاه رنگ پاش خریداری شده توسط شهرداری به ارزش یک میلیارد ریال صورت پذیرفت.