بازگشایی معبر فرعی کوچه شهید چمران جنوبی 18

تملک؛بازگشایی و آسفالت معبر فرعی کوچه شهید چمران جنوبی 18

به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم با همکاری شهروندان محترم کوچه شهید چمران جنوبی 18 معبر فرعی کوچه شهید چمران 18 توسط شهرداری تملک و بازگشایی و آسفالت شد. مشکلات ترافیکی و فنی این کوچه برطرف گردید. شهرداری مراتب تقدیر و تشکر خود را از ساکنین کوچه دارد.

  • کلید واژه: