برگزاری جلسه کارگروه بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس شهرداری جاجرم

جلسه کارگروه بزرگداشت چهلمین سالگرد فاع مقدس شهرداری جاجرم با حضور اعضای بسیج شهرداری برگزار گردید.

جلسه کارگروه بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس شهرداری جاجرم با حضور  معاونت شهرداری جناب آقای ایزدی و اعضای پایگاه بسیج شهید باهنر شهرداری و با هدف اجرای هرچه با شکوه تر برنامه های مصوب برگزار گردید.  اعضای حاضر درجلسه بیانات و پیشنهاداتی را در خصوص برنامه های اجراییی ارائه  وبه شرح ذیل تصویب نمودند.

- تکمیل چارت سازمانی پایگاه

- آذین بندی و فضای سازی شهرداری و سطح شهر در هفته دفاع مقدس

- دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران

- شرکت در مراسم غبارروبی مزار شهدا

- حل مشکلات ساختمانی خانواده شهدا و ایثارگران

- و ....

  • کلید واژه: