آسفالت باند کندرو بلوار امام خمینی (ره)

باند کندروی بلوار خمینی (ره) آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم باند کندرو بلوار امام خمینی (ره) که معضل چندین ساله مغازه داران واقع در محل بود با همت پرسنل شهرداری و انجام اقدامات زیرسازی بطول 650 متر و عرض 8 متر آسفالت شد.

  • کلید واژه: