اولین گام شهرداری در مسیر تفکیک زباله

انعقاد قرارداد شهرداری جاجرم با تیم بومی پاکمن در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ

شهرداری جاجرم در اولین کام در مسیر تفکیک زباله اقدام به انعقاد قراداد با تیم بومی پاکمن در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ نموده است.فرآیند انجام کار و نحوه اجرای طرح اطلاع رسانی می گردد.شهروندان محترم می توانند از نرم افزار بازار اقدام به دریافت نرم افزار پاکمن و آشنایی بیشتر اقدام نمایند.