بازدید شهردار جاجرم از روند احداث محوطه بازی کودکان در پارک لاله