بودجه ۱۴۰۳ شهرداری جاجرم به تصویب رسید

 بودجه پیشنهادی شهرداری جاجرم به میزان ۸۸۰ میلیارد ریال پس از بحث و تبادل نظر به تصویب مجموعه شورای شهر رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،در جلسه ای به ریاست ابراهیم اخوان رییس شورای اسلامی شهر و با حضور محمد ایزدی شهردار جاجرم ،اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران مالی و درآمد شهرداری  بودجه پیشنهادی شهرداری  به میزان ۸۸۰ میلیارد ریال پس از بحث و تبادل نظر به تصویب مجموعه شورای شهر رسی