جلسه برنامه ریزی ساخت اولین باند سلامت و مسیر ویژه دوچرخه با مشارکت شهرداری و شرکت آلومینا

به گزارش روابط عمومی شهرداری جاجرم جلسه ای با هدف برنامه ریزی و جمع بندی شروع عملیات ساخت اولین مسیر ویژه دوچرخه و باند سلامت شهر به مساحت 7000 متر مربع در محل دفتر شهردار و با حضور ریاست محترم شورای اسلامی، سرپرست شهرداری و مدیر حراست آلومینا و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.