طرح اقدام مشترک پاکسازی و ساماندهی اماکن متروکه و مخروبه و تخریب محل تجمع معتادین در شهر جاجرم

شهردار جاجرم در بازدید روز گذشته به همراه  دادستان و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از تخریب وپاکسازی مخروبه های سطح شهر خبر داد و گفت: به منظور رفع مزاحمت و ساماندهی  اماکن متروکه و مخروبه، و کانون های تجمع معتادین متجاهر نسبت به تخلیهتخریب آنها اقدام شد .

محمد ایزدی ضمن اشاره به بازدیدهای اخیرخود همراه با دادستان و فرمانده نیروی انتظامی ازاماکن مزاحم شهری به ویژه نقاط تجمع معتادین اظهارداشت: بر اساس پیگیری های چند ماهه اخیر ،پیام های مردمی درخصوص ایجاد مزاحمت ها و  به منظور  بهسازی سیمای شهری، ودر راستای اجرای مصوبات کمیته مبارزه با مواد مخدر شهرستان تخریب اماکن مخروبه با همراهی دادستان محترم و مجموعه نیروی انتظامی شهرستان در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود: به جهت  رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت ها، شهرداری جاجرم اقدام به تخریب اماکن مذکور کرد. وی گفت: امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، فضای شهر از هرگونه فضای مزاحم و خطرساز برای اقشار مختلف پاکسازی شود و امید است این اقدام مورد رضایت شهروندان شریف  شهر قرار گیرد. شهردار جاجرم در ادامه  از همکاری دادستان و نیروی انتظامی شهرستان برای همراهی در ساماندهی افراد مستقر در این اماکن و مشارکت انجام شده در اجرای این طرح ، تقدیر و تشکر نمود.