تخصیص 10 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور به شهرداریهای شهرستان جاجرم

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری  با پیگیری فرماندار محترم شهرستان جاجرم از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور مبلغ 10 میلیارد ریال به شهرداری های شهرستان جاجرم تخصیص اعتبار صورت گرفت که این اعتبار بصورت 100 درصدی جذب گردید.تعداد قابل توجهی وسایل پارکی و ورزشی استاندارد از محل این اعتبار خریداری و در محلات هدف شامل پارک آزادی، پارک خطی 15 خرداد شمالی، بوستان قائم و ... نصب گردید.