در حوزه ترافیک شهری صورت گرفت

خط کشی و آشکار سازی گذرگاه عابر پیاده در ابعادی استاندارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،برای نخستین بار در حوزه ترافیک شهری و با حمایت از تولید بومی
خط کشی و آشکار سازی گذرگاه عابر پیاده در ابعادی استاندارد و با استفاده از رنگ ترافیکی دو جزیی توسط پیمانکار بومی شهر اقای مصظفی نیا انجام شد

لازم به ذکر است  کارخانه تولیدی در محل شهرک صنعتی جاجرم واقع شده است