شهردار جاجرم عنوان «شهردار برتر »در رسیدگی وپاسخگویی به شکایات را در بین شهرداری های استان از آن خود کرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،در همایش استانی جایزه ملی شهریار، محمد ایزدی شهردار جاجرم به عنوان شهردار برتر در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بین شهرداری های استان خراسان شمالی شد .

گفتنی است همایش استانی جایزه ملی شهریار با هدف سنجش ،ارتباط اثر گذار حوزه مردمی تلاش کرده تا با شناخت راه های ارتباطی درست خط مشی اجرایی را تبیین و به سایر شهرداری ها تسری بخشد .