گرمای هوا مانع ارائه خدمت به شهروندان فهيم جاجرمی نشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ، پرسنل شهرداری جاجرم در نیمه بامدادی روز جاری ،جهت سرعت بخشی به امورات و کاهش مزاحمت های اجرایی برای شهروندان و عابرین در پروژه بهسازی کانال جمع آوری وری آب های سطحی و آماده سازی گذرگاه عابر پیاده حاشیه میدان امام خمینی( ره)  و پروژه ساخت پیاده رو استاندارد خیابان شهید بهشتی  تلاش مضاعف و شبانه روزی داشتند و گرمای هوا مانع از ارائه خدمت نشد.

شایان ذکر است طبق برنامه ریزی انجام شده فعالیت پرسنل واحد های فضای سبز،عمران،خدمات شهری و ترافیک  به دلیل حجم بالای پروژه ها و برنامه ها و محدودیت فصل عمران برای اولین بار در ۳ شیفت کاری  صبح عصر و شب از ۱۲ تا ۶صبح به ارائه خدمت می پردازند.