دیداررئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان با شهردار جاجرم

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان و جمعی از همکاران با محمد ایزدی شهردار جاجرم با محوریت تبریک انتصاب ایشان

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم