نتایج

1399 تیر 18

جلسه و دیدار امام جمعه محترم جاجرم و مدیر کل اوقاف با شهردار و اعضای شورای اسلامی

حسینی رئیس شورای اسلامی شهر جاجرم در جلسه با مد...