معرفی شهردار جاجرم

مرتضی رمضانی
شهردار شهر جاجرم

در این قسمت اطلاعات کلی در رابطه با شهردار نوشته می شود.
 

مرتضی رمضانی

راه های ارتباط

05832272727

ساختمان شهرداری شهر جاجرم