معرفی شهردار جاجرم

محمدمهدی پهلوان
شهردار جاجرم

در این قسمت اطلاعات کلی در رابطه با شهردار نوشته می شود.
 

محمدمهدی پهلوان

راه های ارتباط

05832272727

ساختمان شهرداری شهر جاجرم