دیدار گروه های مردمی با شهردار جاجرم

دیدار گروه های مردمی بامحمد ایزدی شهردار جاجرم جهت تبریک انتصاب ایشان

در این دیدارمهندس تاجری مسئول دفتر دکترپاکمهر،نماینده محترم شهرستان درمجلس شورای اسلامی ومهندس قلعه نویی مدیرروابط عمومی شرکت الومینا و مهندس جعفری پوررئیس حوزه مدیرعامل هلدینگ پارسیان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیزحضور داشتند.


روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم