انتصاب

انتصاب جناب آقای ایزدی به عنوان دبیر ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف،برنامه احیا و بهسازی و نوسازی شهری شهرستان جاجرم از سوی استاندار خراسان شمالی

طی حکمی از سوی استاندار خراسان شمالی، محمد ایزدی سرپرست شهرد اری جاجرم به عنوان دبیر ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف، برنامه احیا و بهسازی و نوسازی شهری شهرستان جاجرم منصوب گردید.