نتایج

1399 تیر 18

جلسه و دیدار امام جمعه محترم جاجرم و مدیر کل اوقاف با شهردار و اعضای شورای اسلامی

حسینی رئیس شورای اسلامی شهر جاجرم در جلسه با مد...

1399 مرداد 23

برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر

جلسه کمیته نامگذاری معابر بدون نام اصلی و فرعی...

1399 مرداد 23

خط کشی کنارگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد.

خط کشی کنارگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد...