نتایج

1402 اردیبهشت 16

تجلیل ازرئیس و اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم به مناسبت روز ملی شوراها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرو شهرداری...

1402 اردیبهشت 9

رفع محرومیت از جنوب شهر با اتصال خیابان پانزده خردادجنوبی به خیابان آزادی

در نشست خبری با رئیس شورای اسلامی شهر جاجرم مطر...

1402 بهمن 15

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با معاون سازمان محیط زیست کشور

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری...

1402 اسفند 2

دیدار جمعی از مهندسین ادارات شهرستان با امام جمعه جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری...