شما می توانید گزارش عملکرد را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

 

گزارش عملکرد سالیانه شهرداری جاجرم
گزارش عملکرد لینک دانلود
گزارش عملکرد سال 1401و سه ماهه 1402